ประกายดาว https://twinkling-stars.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=22-06-2009&group=1&gblog=183 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=22-06-2009&group=1&gblog=183 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[ร้อยดอกรัก... คุณยายสำรวม ...การผ่าหมาก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=22-06-2009&group=1&gblog=183 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=22-06-2009&group=1&gblog=183 Mon, 22 Jun 2009 20:51:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=20-06-2009&group=1&gblog=182 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=20-06-2009&group=1&gblog=182 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[ร้อยดอกรัก... คุณยายสำรวม ...การผ่าหมาก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=20-06-2009&group=1&gblog=182 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=20-06-2009&group=1&gblog=182 Sat, 20 Jun 2009 1:33:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=11-08-2008&group=1&gblog=181 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=11-08-2008&group=1&gblog=181 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงกล่อม ....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=11-08-2008&group=1&gblog=181 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=11-08-2008&group=1&gblog=181 Mon, 11 Aug 2008 9:52:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=20-12-2007&group=1&gblog=180 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=20-12-2007&group=1&gblog=180 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[As Time Goes By......Blog Tag ทำดีเพื่อพ่อ...ไม่ทำให้พ่อผิดหวัง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=20-12-2007&group=1&gblog=180 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=20-12-2007&group=1&gblog=180 Thu, 20 Dec 2007 10:15:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=06-08-2007&group=1&gblog=176 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=06-08-2007&group=1&gblog=176 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[ยายจ๋า แม่ และ เพลงกล่อมนอน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=06-08-2007&group=1&gblog=176 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=06-08-2007&group=1&gblog=176 Mon, 06 Aug 2007 9:54:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=01-08-2007&group=1&gblog=174 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=01-08-2007&group=1&gblog=174 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[ปณิธาน สลายอัตตา พรรษา นี้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=01-08-2007&group=1&gblog=174 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=01-08-2007&group=1&gblog=174 Wed, 01 Aug 2007 18:17:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=25-07-2007&group=1&gblog=171 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=25-07-2007&group=1&gblog=171 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[Very sweet like the gentle rain]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=25-07-2007&group=1&gblog=171 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=25-07-2007&group=1&gblog=171 Wed, 25 Jul 2007 9:18:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=19-07-2007&group=1&gblog=169 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=19-07-2007&group=1&gblog=169 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[ชะล้าง ร่องรอยจางๆ ...บนทางใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=19-07-2007&group=1&gblog=169 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=19-07-2007&group=1&gblog=169 Thu, 19 Jul 2007 13:16:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=17-07-2007&group=1&gblog=168 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=17-07-2007&group=1&gblog=168 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[ด้วยสองมือนี้ ........ที่สร้างงาน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=17-07-2007&group=1&gblog=168 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=17-07-2007&group=1&gblog=168 Tue, 17 Jul 2007 9:37:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=13-07-2007&group=1&gblog=166 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=13-07-2007&group=1&gblog=166 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[ชะตาชีวิต ...ใช่ไหม...ที่ บรรเลงชีวิต]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=13-07-2007&group=1&gblog=166 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=13-07-2007&group=1&gblog=166 Fri, 13 Jul 2007 8:57:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=09-07-2007&group=1&gblog=165 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=09-07-2007&group=1&gblog=165 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[ทะเล ชีวิต ........... อยู่ให้ได้ใน คลื่น ลม .....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=09-07-2007&group=1&gblog=165 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=09-07-2007&group=1&gblog=165 Mon, 09 Jul 2007 9:28:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=05-07-2007&group=1&gblog=163 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=05-07-2007&group=1&gblog=163 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[F E E L]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=05-07-2007&group=1&gblog=163 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=05-07-2007&group=1&gblog=163 Thu, 05 Jul 2007 9:37:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=27-06-2007&group=1&gblog=161 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=27-06-2007&group=1&gblog=161 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[Just one wave....turtle and me]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=27-06-2007&group=1&gblog=161 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=27-06-2007&group=1&gblog=161 Wed, 27 Jun 2007 15:19:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=24-06-2007&group=1&gblog=159 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=24-06-2007&group=1&gblog=159 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[โ ย ก เ ย ก เอย......น้ำตาฟ้ามาท่วมเมฆ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=24-06-2007&group=1&gblog=159 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=24-06-2007&group=1&gblog=159 Sun, 24 Jun 2007 20:43:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=20-06-2007&group=1&gblog=158 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=20-06-2007&group=1&gblog=158 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[จุมพิต หวานไม่เคยจาง .....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=20-06-2007&group=1&gblog=158 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=20-06-2007&group=1&gblog=158 Wed, 20 Jun 2007 8:49:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=18-06-2007&group=1&gblog=157 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=18-06-2007&group=1&gblog=157 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[ความผูกพัน บนโลกใบนี้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=18-06-2007&group=1&gblog=157 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=18-06-2007&group=1&gblog=157 Mon, 18 Jun 2007 9:12:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=14-06-2007&group=1&gblog=156 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=14-06-2007&group=1&gblog=156 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[หอมคำ .....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=14-06-2007&group=1&gblog=156 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=14-06-2007&group=1&gblog=156 Thu, 14 Jun 2007 13:57:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=29-05-2007&group=1&gblog=155 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=29-05-2007&group=1&gblog=155 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[ร้านหนังสือ คือ ชีวิต]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=29-05-2007&group=1&gblog=155 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=29-05-2007&group=1&gblog=155 Tue, 29 May 2007 18:54:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=21-05-2007&group=1&gblog=153 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=21-05-2007&group=1&gblog=153 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[จดและจำช่วงเวลา ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=21-05-2007&group=1&gblog=153 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=21-05-2007&group=1&gblog=153 Mon, 21 May 2007 10:02:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=15-05-2007&group=1&gblog=152 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=15-05-2007&group=1&gblog=152 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[วันนี้ วันพระแรม 15 ค่ำ เดือน 6 ...ก้องดังกังวาลใจ ....อาลัย ...เพ็ญศรี พุ่มชูศรี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=15-05-2007&group=1&gblog=152 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=15-05-2007&group=1&gblog=152 Tue, 15 May 2007 8:14:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=14-05-2007&group=1&gblog=150 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=14-05-2007&group=1&gblog=150 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[หลากหลาย ใน หัวใจ ไม่ใช่ใจที่วูบไหว ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=14-05-2007&group=1&gblog=150 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=14-05-2007&group=1&gblog=150 Mon, 14 May 2007 8:48:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=20-04-2007&group=1&gblog=149 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=20-04-2007&group=1&gblog=149 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[หยุดพัก ทักทาย ตัวเอง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=20-04-2007&group=1&gblog=149 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=20-04-2007&group=1&gblog=149 Fri, 20 Apr 2007 8:40:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=11-04-2007&group=1&gblog=146 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=11-04-2007&group=1&gblog=146 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[ฺฺB l u e s k y......T h e w i n d f l y s........]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=11-04-2007&group=1&gblog=146 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=11-04-2007&group=1&gblog=146 Wed, 11 Apr 2007 19:07:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=06-04-2007&group=1&gblog=144 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=06-04-2007&group=1&gblog=144 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[Long Long Journey ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=06-04-2007&group=1&gblog=144 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=06-04-2007&group=1&gblog=144 Fri, 06 Apr 2007 19:46:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=31-03-2007&group=1&gblog=142 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=31-03-2007&group=1&gblog=142 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA["ผู้ใดเกิดมาเป็นสุภาพบุรุษ "รำลึก 31 มีนาคม ศรีบูรพา ....เติมเต็ม ให้ ในจิตวิญญาณ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=31-03-2007&group=1&gblog=142 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=31-03-2007&group=1&gblog=142 Sat, 31 Mar 2007 7:00:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=31-03-2007&group=1&gblog=141 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=31-03-2007&group=1&gblog=141 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[Time Machine]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=31-03-2007&group=1&gblog=141 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=31-03-2007&group=1&gblog=141 Sat, 31 Mar 2007 7:27:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=16-03-2007&group=1&gblog=140 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=16-03-2007&group=1&gblog=140 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[คิดถึง.....กี่หมื่นพันล้านความทรงจำที่มี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=16-03-2007&group=1&gblog=140 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=16-03-2007&group=1&gblog=140 Fri, 16 Mar 2007 9:33:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=23-01-2006&group=1&gblog=138 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=23-01-2006&group=1&gblog=138 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[ควาย กับ ต้นหญ้าที่ เข้มแข็ง ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=23-01-2006&group=1&gblog=138 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=23-01-2006&group=1&gblog=138 Mon, 23 Jan 2006 9:07:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=31-10-2005&group=1&gblog=137 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=31-10-2005&group=1&gblog=137 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[วอน ลมรำเพย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=31-10-2005&group=1&gblog=137 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=31-10-2005&group=1&gblog=137 Mon, 31 Oct 2005 0:57:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=25-01-2006&group=1&gblog=136 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=25-01-2006&group=1&gblog=136 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[WHEN WE MAKE A HOME]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=25-01-2006&group=1&gblog=136 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=25-01-2006&group=1&gblog=136 Wed, 25 Jan 2006 9:25:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=31-12-2005&group=1&gblog=133 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=31-12-2005&group=1&gblog=133 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[Monster leaving ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=31-12-2005&group=1&gblog=133 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=31-12-2005&group=1&gblog=133 Sat, 31 Dec 2005 4:56:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=15-12-2005&group=1&gblog=132 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=15-12-2005&group=1&gblog=132 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[INTO THE ARMS OF SADNESS]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=15-12-2005&group=1&gblog=132 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=15-12-2005&group=1&gblog=132 Thu, 15 Dec 2005 12:23:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=11-01-2006&group=1&gblog=129 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=11-01-2006&group=1&gblog=129 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[เติมเต็มให้ ใน จิตวิญญาณ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=11-01-2006&group=1&gblog=129 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=11-01-2006&group=1&gblog=129 Wed, 11 Jan 2006 7:52:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=30-08-2006&group=1&gblog=127 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=30-08-2006&group=1&gblog=127 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[ประกายดาริกา .......มาขอพร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=30-08-2006&group=1&gblog=127 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=30-08-2006&group=1&gblog=127 Wed, 30 Aug 2006 14:03:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=04-11-2005&group=1&gblog=126 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=04-11-2005&group=1&gblog=126 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลง กล่อมนอน ....ของแม่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=04-11-2005&group=1&gblog=126 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=04-11-2005&group=1&gblog=126 Fri, 04 Nov 2005 8:10:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=05-07-2006&group=1&gblog=123 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=05-07-2006&group=1&gblog=123 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[เส้นทางนี้ .......หากมีเราเดินเคียงกัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=05-07-2006&group=1&gblog=123 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=05-07-2006&group=1&gblog=123 Wed, 05 Jul 2006 12:07:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=20-01-2006&group=1&gblog=122 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=20-01-2006&group=1&gblog=122 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธี การจัดการ ระบบ ความทรงจำ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=20-01-2006&group=1&gblog=122 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=20-01-2006&group=1&gblog=122 Fri, 20 Jan 2006 17:08:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=29-11-2005&group=1&gblog=121 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=29-11-2005&group=1&gblog=121 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[หนึ่งวัน ดี ดี ....จากเพื่อน ถึง เพื่อน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=29-11-2005&group=1&gblog=121 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=29-11-2005&group=1&gblog=121 Tue, 29 Nov 2005 18:27:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=10-01-2006&group=1&gblog=120 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=10-01-2006&group=1&gblog=120 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[Someday I'll wish upon a star]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=10-01-2006&group=1&gblog=120 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=10-01-2006&group=1&gblog=120 Tue, 10 Jan 2006 11:03:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=17-01-2006&group=1&gblog=119 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=17-01-2006&group=1&gblog=119 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[" รัก คือ อะไร "]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=17-01-2006&group=1&gblog=119 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=17-01-2006&group=1&gblog=119 Tue, 17 Jan 2006 23:33:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=14-02-2006&group=1&gblog=118 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=14-02-2006&group=1&gblog=118 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[ " ความ รัก "]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=14-02-2006&group=1&gblog=118 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=14-02-2006&group=1&gblog=118 Tue, 14 Feb 2006 0:33:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=08-07-2006&group=1&gblog=116 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=08-07-2006&group=1&gblog=116 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[เพราะใจ.......รัก ไม่เป็นแค่เรื่องบังเอิญ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=08-07-2006&group=1&gblog=116 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=08-07-2006&group=1&gblog=116 Sat, 08 Jul 2006 23:05:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=11-01-2007&group=1&gblog=115 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=11-01-2007&group=1&gblog=115 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[วันนี้ "วันพระ" เย็นฉ่ำใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=11-01-2007&group=1&gblog=115 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=11-01-2007&group=1&gblog=115 Thu, 11 Jan 2007 9:10:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=26-02-2007&group=1&gblog=112 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=26-02-2007&group=1&gblog=112 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[BG นี้ .......ท่านได้แต่ใดมา ....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=26-02-2007&group=1&gblog=112 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=26-02-2007&group=1&gblog=112 Mon, 26 Feb 2007 17:04:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=05-02-2007&group=1&gblog=110 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=05-02-2007&group=1&gblog=110 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[" สัมพันธภาพ "]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=05-02-2007&group=1&gblog=110 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=05-02-2007&group=1&gblog=110 Mon, 05 Feb 2007 12:44:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=14-12-2005&group=1&gblog=109 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=14-12-2005&group=1&gblog=109 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[ซะบายดี ลมหนาว และ ดาวแดง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=14-12-2005&group=1&gblog=109 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=14-12-2005&group=1&gblog=109 Wed, 14 Dec 2005 21:03:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=01-12-2005&group=1&gblog=108 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=01-12-2005&group=1&gblog=108 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้ชายคนนี้ ....ที่รักหมดใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=01-12-2005&group=1&gblog=108 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=01-12-2005&group=1&gblog=108 Thu, 01 Dec 2005 13:42:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=24-11-2005&group=1&gblog=107 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=24-11-2005&group=1&gblog=107 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[เส้นทางนี้ .........ที่เบิกบาน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=24-11-2005&group=1&gblog=107 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=24-11-2005&group=1&gblog=107 Thu, 24 Nov 2005 11:51:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=27-12-2005&group=1&gblog=106 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=27-12-2005&group=1&gblog=106 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[L U L L A B Y]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=27-12-2005&group=1&gblog=106 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=27-12-2005&group=1&gblog=106 Tue, 27 Dec 2005 0:14:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=08-02-2006&group=1&gblog=103 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=08-02-2006&group=1&gblog=103 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[ดวงดอกแก้วจะบานหวานหอม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=08-02-2006&group=1&gblog=103 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=08-02-2006&group=1&gblog=103 Wed, 08 Feb 2006 8:38:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=21-02-2006&group=1&gblog=102 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=21-02-2006&group=1&gblog=102 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[ C@T FEELS อารมณ์ แมว ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=21-02-2006&group=1&gblog=102 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=21-02-2006&group=1&gblog=102 Tue, 21 Feb 2006 11:42:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=24-03-2006&group=1&gblog=101 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=24-03-2006&group=1&gblog=101 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[ได้เพียงแต่ฝันไป ใยไม่คิดลองทำ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=24-03-2006&group=1&gblog=101 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=24-03-2006&group=1&gblog=101 Fri, 24 Mar 2006 13:53:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=24-02-2007&group=1&gblog=100 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=24-02-2007&group=1&gblog=100 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[วันพระนี้.......ที่พิเศษ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=24-02-2007&group=1&gblog=100 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=24-02-2007&group=1&gblog=100 Sat, 24 Feb 2007 11:17:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=06-04-2006&group=8&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=06-04-2006&group=8&gblog=14 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[The Sound Of Music]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=06-04-2006&group=8&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=06-04-2006&group=8&gblog=14 Thu, 06 Apr 2006 22:37:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=19-01-2006&group=8&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=19-01-2006&group=8&gblog=13 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[IN MY LIFE]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=19-01-2006&group=8&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=19-01-2006&group=8&gblog=13 Thu, 19 Jan 2006 19:48:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=20-11-2005&group=8&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=20-11-2005&group=8&gblog=11 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[HERO]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=20-11-2005&group=8&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=20-11-2005&group=8&gblog=11 Sun, 20 Nov 2005 8:50:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=22-08-2007&group=7&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=22-08-2007&group=7&gblog=32 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[คำปรารภ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=22-08-2007&group=7&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=22-08-2007&group=7&gblog=32 Wed, 22 Aug 2007 10:11:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=29-07-2007&group=7&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=29-07-2007&group=7&gblog=31 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[กราบพระพุทธ ณ กลางใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=29-07-2007&group=7&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=29-07-2007&group=7&gblog=31 Sun, 29 Jul 2007 9:07:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=07-07-2007&group=7&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=07-07-2007&group=7&gblog=29 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[ตราบเท่าที่ วงล้อกรรม ...ยังหมุนเคลื่อน...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=07-07-2007&group=7&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=07-07-2007&group=7&gblog=29 Sat, 07 Jul 2007 14:37:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=29-06-2007&group=7&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=29-06-2007&group=7&gblog=28 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสุข ........นิพพาน...........unconditional love]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=29-06-2007&group=7&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=29-06-2007&group=7&gblog=28 Fri, 29 Jun 2007 8:46:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=22-06-2007&group=7&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=22-06-2007&group=7&gblog=27 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[เรียนรู้.....ชีวิต]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=22-06-2007&group=7&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=22-06-2007&group=7&gblog=27 Fri, 22 Jun 2007 7:55:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=08-06-2007&group=7&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=08-06-2007&group=7&gblog=26 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[เบิกอรุณ - เอาบุญ มาฝาก ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=08-06-2007&group=7&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=08-06-2007&group=7&gblog=26 Fri, 08 Jun 2007 9:34:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=24-05-2007&group=7&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=24-05-2007&group=7&gblog=25 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[งดงามในเบื้องต้น ในท่ามกลาง และ งดงามในที่สุด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=24-05-2007&group=7&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=24-05-2007&group=7&gblog=25 Thu, 24 May 2007 9:23:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=24-04-2007&group=7&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=24-04-2007&group=7&gblog=23 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[ One Drop of Dhamma ....หนึ่งวันพระนี้ ที่ไกลบ้าน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=24-04-2007&group=7&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=24-04-2007&group=7&gblog=23 Tue, 24 Apr 2007 8:12:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=02-04-2007&group=7&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=02-04-2007&group=7&gblog=22 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[กระเพื่อมไหว ใน งานธรรม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=02-04-2007&group=7&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=02-04-2007&group=7&gblog=22 Mon, 02 Apr 2007 9:13:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=26-03-2007&group=7&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=26-03-2007&group=7&gblog=21 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[ทะเลใจ ใน วัน พระ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=26-03-2007&group=7&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=26-03-2007&group=7&gblog=21 Mon, 26 Mar 2007 8:53:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=22-03-2007&group=7&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=22-03-2007&group=7&gblog=19 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[กำลัง ของ ใจ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=22-03-2007&group=7&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=22-03-2007&group=7&gblog=19 Thu, 22 Mar 2007 22:14:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=11-01-2006&group=7&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=11-01-2006&group=7&gblog=18 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[คำอธิษฐาน ของ อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=11-01-2006&group=7&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=11-01-2006&group=7&gblog=18 Wed, 11 Jan 2006 20:31:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=25-01-2007&group=7&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=25-01-2007&group=7&gblog=16 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้แจ้งในชาตินี้ IN THIS VERY LIFE]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=25-01-2007&group=7&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=25-01-2007&group=7&gblog=16 Thu, 25 Jan 2007 7:03:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=01-02-2007&group=7&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=01-02-2007&group=7&gblog=15 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[พา ใจ ไปวัด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=01-02-2007&group=7&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=01-02-2007&group=7&gblog=15 Thu, 01 Feb 2007 10:38:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=28-06-2006&group=7&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=28-06-2006&group=7&gblog=14 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[การเกิดเป็นมนุษย์ ได้มาโดยยาก....ประณีตในการเห็นทั้งทุกข์และสุข]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=28-06-2006&group=7&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=28-06-2006&group=7&gblog=14 Wed, 28 Jun 2006 0:30:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=30-11-2005&group=7&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=30-11-2005&group=7&gblog=13 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[แสงเทียน แสงธรรม นำทาง 1]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=30-11-2005&group=7&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=30-11-2005&group=7&gblog=13 Wed, 30 Nov 2005 15:05:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=25-10-2005&group=7&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=25-10-2005&group=7&gblog=12 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[ความงาม ความดี ความจริง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=25-10-2005&group=7&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=25-10-2005&group=7&gblog=12 Tue, 25 Oct 2005 13:30:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=26-09-2006&group=7&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=26-09-2006&group=7&gblog=11 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[รักษาใจที่เอนเอียงให้คงที่ ด้วย ธรรม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=26-09-2006&group=7&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=26-09-2006&group=7&gblog=11 Tue, 26 Sep 2006 10:59:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=14-05-2007&group=6&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=14-05-2007&group=6&gblog=23 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[Love is the answer ..." Better Together "]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=14-05-2007&group=6&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=14-05-2007&group=6&gblog=23 Mon, 14 May 2007 7:13:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=21-04-2007&group=6&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=21-04-2007&group=6&gblog=19 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[เธอคือ คนนั้น คนที่ฉันไม่เคยคิดฝันว่ามี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=21-04-2007&group=6&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=21-04-2007&group=6&gblog=19 Sat, 21 Apr 2007 18:55:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=21-04-2007&group=6&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=21-04-2007&group=6&gblog=18 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[จากนี้....เสมอไป...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=21-04-2007&group=6&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=21-04-2007&group=6&gblog=18 Sat, 21 Apr 2007 19:41:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=21-04-2007&group=6&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=21-04-2007&group=6&gblog=17 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[I W I L L]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=21-04-2007&group=6&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=21-04-2007&group=6&gblog=17 Sat, 21 Apr 2007 19:02:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=31-03-2007&group=6&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=31-03-2007&group=6&gblog=11 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[หนึ่งความฝัน..หนึ่งความหมาย และเพียงหัวใจที่มี ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=31-03-2007&group=6&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=31-03-2007&group=6&gblog=11 Sat, 31 Mar 2007 12:05:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=31-03-2007&group=6&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=31-03-2007&group=6&gblog=10 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[ยิ่งทำให้ รัก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=31-03-2007&group=6&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=31-03-2007&group=6&gblog=10 Sat, 31 Mar 2007 12:18:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=06-10-2006&group=5&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=06-10-2006&group=5&gblog=41 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือน ..ตุลา ..........แสงดาวแห่งศรัทธา ยัง พร่างพราย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=06-10-2006&group=5&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=06-10-2006&group=5&gblog=41 Fri, 06 Oct 2006 21:23:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=24-01-2006&group=5&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=24-01-2006&group=5&gblog=40 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[ " วั น ใ ห ม่ " เปิดดวงใจของเธอค้นหา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=24-01-2006&group=5&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=24-01-2006&group=5&gblog=40 Tue, 24 Jan 2006 15:45:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=20-11-2005&group=5&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=20-11-2005&group=5&gblog=39 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[Keep your heart here with mine]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=20-11-2005&group=5&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=20-11-2005&group=5&gblog=39 Sun, 20 Nov 2005 7:18:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=18-11-2005&group=5&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=18-11-2005&group=5&gblog=38 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[ชื่นใจ...ให้โลกนี้งดงามเรื่อยไป]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=18-11-2005&group=5&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=18-11-2005&group=5&gblog=38 Fri, 18 Nov 2005 11:05:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=22-12-2005&group=5&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=22-12-2005&group=5&gblog=37 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[สั่งเดือนดาว ที่เกลื่อน...ฟากฟ้า ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=22-12-2005&group=5&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=22-12-2005&group=5&gblog=37 Thu, 22 Dec 2005 20:34:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=08-11-2005&group=5&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=08-11-2005&group=5&gblog=33 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำความรู้จัก กับ ความรัก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=08-11-2005&group=5&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=08-11-2005&group=5&gblog=33 Tue, 08 Nov 2005 8:22:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=28-11-2005&group=5&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=28-11-2005&group=5&gblog=32 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝาก ดาว ดูแลด้วยนะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=28-11-2005&group=5&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=28-11-2005&group=5&gblog=32 Mon, 28 Nov 2005 9:21:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=18-03-2006&group=5&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=18-03-2006&group=5&gblog=31 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[แม้จะล่วงเลยมา หลายวัน วันเกิด พี่ชาย " คนเดินดินฯ " ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=18-03-2006&group=5&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=18-03-2006&group=5&gblog=31 Sat, 18 Mar 2006 22:54:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=13-01-2006&group=5&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=13-01-2006&group=5&gblog=30 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[หนู อยาก เป็นอะไร ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=13-01-2006&group=5&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=13-01-2006&group=5&gblog=30 Fri, 13 Jan 2006 10:13:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=22-02-2006&group=5&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=22-02-2006&group=5&gblog=28 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[หากฉันเกิดเป็นเม็ดทราย จะถมกายเป็นทางเพื่อมวลชน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=22-02-2006&group=5&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=22-02-2006&group=5&gblog=28 Wed, 22 Feb 2006 10:38:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=07-11-2005&group=5&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=07-11-2005&group=5&gblog=27 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[มากมาย นี้ราวกับ.....ห้วงมหรรณพ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=07-11-2005&group=5&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=07-11-2005&group=5&gblog=27 Mon, 07 Nov 2005 11:34:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=10-10-2005&group=5&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=10-10-2005&group=5&gblog=25 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[ ดูดาว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=10-10-2005&group=5&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=10-10-2005&group=5&gblog=25 Mon, 10 Oct 2005 9:16:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=10-10-2005&group=5&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=10-10-2005&group=5&gblog=23 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[ให้รักแทนดวงตา ฉันจะมาเจอเธอที่หัวใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=10-10-2005&group=5&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=10-10-2005&group=5&gblog=23 Mon, 10 Oct 2005 9:09:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=21-10-2005&group=5&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=21-10-2005&group=5&gblog=22 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[ดาวแดงแห่งภูพาน ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=21-10-2005&group=5&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=21-10-2005&group=5&gblog=22 Fri, 21 Oct 2005 9:07:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=27-10-2005&group=5&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=27-10-2005&group=5&gblog=21 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[ทัดทาน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=27-10-2005&group=5&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=27-10-2005&group=5&gblog=21 Thu, 27 Oct 2005 22:23:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=06-02-2006&group=5&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=06-02-2006&group=5&gblog=20 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[หัวใจไม่ยอมระวัง.. ...กลางวันงัวเงีย ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=06-02-2006&group=5&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=06-02-2006&group=5&gblog=20 Mon, 06 Feb 2006 13:41:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=06-12-2005&group=5&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=06-12-2005&group=5&gblog=16 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[อัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ .....ดวงใจกับความรัก.....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=06-12-2005&group=5&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=06-12-2005&group=5&gblog=16 Tue, 06 Dec 2005 11:56:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=20-10-2005&group=5&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=20-10-2005&group=5&gblog=14 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[คือโอกาส ชีวิตให้เรา ฟันฝ่า.....ขอบ ฟ้า คือ ตะวัน..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=20-10-2005&group=5&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=20-10-2005&group=5&gblog=14 Thu, 20 Oct 2005 8:14:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=06-10-2005&group=5&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=06-10-2005&group=5&gblog=10 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝากดอกไม้นานาพันธุ์ .....ฝากความฝันอันสูงค่า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=06-10-2005&group=5&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=06-10-2005&group=5&gblog=10 Thu, 06 Oct 2005 9:11:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=28-09-2006&group=1&gblog=99 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=28-09-2006&group=1&gblog=99 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[วัน พระ ......พิเศษ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=28-09-2006&group=1&gblog=99 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=28-09-2006&group=1&gblog=99 Thu, 28 Sep 2006 10:32:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=04-02-2006&group=1&gblog=98 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=04-02-2006&group=1&gblog=98 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[4 กุมภา รักเธอประเทศไทย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=04-02-2006&group=1&gblog=98 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=04-02-2006&group=1&gblog=98 Sat, 04 Feb 2006 9:23:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=16-05-2006&group=1&gblog=97 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=16-05-2006&group=1&gblog=97 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[ดาว (เลิก) มองพระจันทร์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=16-05-2006&group=1&gblog=97 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=16-05-2006&group=1&gblog=97 Tue, 16 May 2006 9:34:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=22-12-2005&group=1&gblog=96 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=22-12-2005&group=1&gblog=96 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[เอาน้ำใจ รดใจให้งอกงาม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=22-12-2005&group=1&gblog=96 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=22-12-2005&group=1&gblog=96 Thu, 22 Dec 2005 11:26:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=07-11-2006&group=1&gblog=93 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=07-11-2006&group=1&gblog=93 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[กล่อมชวัญ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=07-11-2006&group=1&gblog=93 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=07-11-2006&group=1&gblog=93 Tue, 07 Nov 2006 22:59:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=15-11-2005&group=1&gblog=92 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=15-11-2005&group=1&gblog=92 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[หลาก หลาย จาก โกวเล้ง ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=15-11-2005&group=1&gblog=92 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=15-11-2005&group=1&gblog=92 Tue, 15 Nov 2005 9:30:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=04-10-2006&group=1&gblog=91 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=04-10-2006&group=1&gblog=91 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[คำยายจ๋า ....บุญรักษา....ตักบาตรเทโว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=04-10-2006&group=1&gblog=91 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=04-10-2006&group=1&gblog=91 Wed, 04 Oct 2006 8:21:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=05-05-2006&group=1&gblog=90 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=05-05-2006&group=1&gblog=90 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[เด็ก ดั่ง ดวงดาว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=05-05-2006&group=1&gblog=90 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=05-05-2006&group=1&gblog=90 Fri, 05 May 2006 18:53:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=17-04-2006&group=1&gblog=89 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=17-04-2006&group=1&gblog=89 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[ยายจ๋า ....ผู้หญิงต้นแบบ แรงบันดาลใจ จากน้ำหวานเพื่อนใหม่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=17-04-2006&group=1&gblog=89 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=17-04-2006&group=1&gblog=89 Mon, 17 Apr 2006 10:51:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=09-05-2006&group=1&gblog=88 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=09-05-2006&group=1&gblog=88 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[จุดเดิม .........กับ ......ความหมายในใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=09-05-2006&group=1&gblog=88 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=09-05-2006&group=1&gblog=88 Tue, 09 May 2006 22:12:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=16-02-2006&group=1&gblog=86 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=16-02-2006&group=1&gblog=86 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[เ รื อ ใ บ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=16-02-2006&group=1&gblog=86 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=16-02-2006&group=1&gblog=86 Thu, 16 Feb 2006 9:55:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=22-02-2007&group=1&gblog=85 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=22-02-2007&group=1&gblog=85 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลง ปลอบโยนหัวใจ .....เหนื่อยอ่อนล้า....ศรัทธาอย่าทิ้ง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=22-02-2007&group=1&gblog=85 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=22-02-2007&group=1&gblog=85 Thu, 22 Feb 2007 10:25:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=12-11-2005&group=1&gblog=84 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=12-11-2005&group=1&gblog=84 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกของโกวเล้ง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=12-11-2005&group=1&gblog=84 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=12-11-2005&group=1&gblog=84 Sat, 12 Nov 2005 16:50:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=18-03-2006&group=1&gblog=82 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=18-03-2006&group=1&gblog=82 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[ยังเต็มใจที่จะตาม ค้นหา ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=18-03-2006&group=1&gblog=82 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=18-03-2006&group=1&gblog=82 Sat, 18 Mar 2006 20:46:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=04-10-2005&group=1&gblog=81 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=04-10-2005&group=1&gblog=81 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[" มองเห็นดาวอยู่พราวพราย "]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=04-10-2005&group=1&gblog=81 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=04-10-2005&group=1&gblog=81 Tue, 04 Oct 2005 10:15:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=30-12-2005&group=1&gblog=78 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=30-12-2005&group=1&gblog=78 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[We have a dream]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=30-12-2005&group=1&gblog=78 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=30-12-2005&group=1&gblog=78 Fri, 30 Dec 2005 13:17:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=08-03-2006&group=1&gblog=77 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=08-03-2006&group=1&gblog=77 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[ดอกไม้ ดอกไม้จะบาน ...วันสตรีสากล 8 มีนาฯ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=08-03-2006&group=1&gblog=77 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=08-03-2006&group=1&gblog=77 Wed, 08 Mar 2006 8:12:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=08-12-2005&group=1&gblog=76 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=08-12-2005&group=1&gblog=76 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[เหตุผลที่คนควรอยู่ด้วยกัน ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=08-12-2005&group=1&gblog=76 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=08-12-2005&group=1&gblog=76 Thu, 08 Dec 2005 9:34:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=05-04-2006&group=1&gblog=75 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=05-04-2006&group=1&gblog=75 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[ฤดู ร้อน ปีนี้ ที่ ไม่เหมือนเดิม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=05-04-2006&group=1&gblog=75 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=05-04-2006&group=1&gblog=75 Wed, 05 Apr 2006 20:49:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=24-09-2006&group=1&gblog=74 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=24-09-2006&group=1&gblog=74 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[ของขวัญ ของ ชีวิต]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=24-09-2006&group=1&gblog=74 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=24-09-2006&group=1&gblog=74 Sun, 24 Sep 2006 7:21:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=10-12-2006&group=1&gblog=73 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=10-12-2006&group=1&gblog=73 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[มี วันนี้ ที่แม่สอน.....งานธรรม......]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=10-12-2006&group=1&gblog=73 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=10-12-2006&group=1&gblog=73 Sun, 10 Dec 2006 7:54:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=02-02-2006&group=1&gblog=72 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=02-02-2006&group=1&gblog=72 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[ข อ พื้ น ที่ เ ล็ ก ๆ ]]> พื้นที่เล็กๆตรัย ภูมิรัตน์ จะต้องถอนใจ อีกสักเท่าไรโลกแห่งความเป็นจริง ไม่เคยเป็นอย....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=02-02-2006&group=1&gblog=72 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=02-02-2006&group=1&gblog=72 Thu, 02 Feb 2006 10:02:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=03-03-2006&group=1&gblog=69 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=03-03-2006&group=1&gblog=69 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อดอกไม้ เริ่มบานทักทาย ต้นฤดูร้อน ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=03-03-2006&group=1&gblog=69 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=03-03-2006&group=1&gblog=69 Fri, 03 Mar 2006 12:30:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=05-03-2006&group=1&gblog=68 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=05-03-2006&group=1&gblog=68 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[มอง ขอบฟ้า ไกลตรงนั้น]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=05-03-2006&group=1&gblog=68 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=05-03-2006&group=1&gblog=68 Sun, 05 Mar 2006 15:08:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=04-01-2007&group=1&gblog=66 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=04-01-2007&group=1&gblog=66 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[อธิษฐาน รับ ฟ้าใหม่ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=04-01-2007&group=1&gblog=66 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=04-01-2007&group=1&gblog=66 Thu, 04 Jan 2007 9:31:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=23-03-2006&group=1&gblog=65 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=23-03-2006&group=1&gblog=65 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[คนละทาง คนละอย่าง คนละอุดมการณ์ แต่ก็มีจุดหมายเดียวกัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=23-03-2006&group=1&gblog=65 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=23-03-2006&group=1&gblog=65 Thu, 23 Mar 2006 9:56:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=15-01-2006&group=1&gblog=64 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=15-01-2006&group=1&gblog=64 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อวานนี้ วัน พระ .....เย็นฉ่ำใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=15-01-2006&group=1&gblog=64 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=15-01-2006&group=1&gblog=64 Sun, 15 Jan 2006 12:07:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=22-01-2007&group=1&gblog=63 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=22-01-2007&group=1&gblog=63 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[มองดอกไม้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=22-01-2007&group=1&gblog=63 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=22-01-2007&group=1&gblog=63 Mon, 22 Jan 2007 8:20:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=23-11-2005&group=1&gblog=61 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=23-11-2005&group=1&gblog=61 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[ไกล....ใจ อยากจะใกล้ เธอมากกว่านี้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=23-11-2005&group=1&gblog=61 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=23-11-2005&group=1&gblog=61 Wed, 23 Nov 2005 12:32:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=09-09-2006&group=1&gblog=56 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=09-09-2006&group=1&gblog=56 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[คำหวาน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=09-09-2006&group=1&gblog=56 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=09-09-2006&group=1&gblog=56 Sat, 09 Sep 2006 14:10:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=30-03-2006&group=1&gblog=55 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=30-03-2006&group=1&gblog=55 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[Someday I'll wish upon a star]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=30-03-2006&group=1&gblog=55 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=30-03-2006&group=1&gblog=55 Thu, 30 Mar 2006 21:03:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=15-02-2006&group=1&gblog=54 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=15-02-2006&group=1&gblog=54 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[ปราชญ์บางคน ยืนยันว่า ความรักเป็นคำสั่งของฟ้าดิน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=15-02-2006&group=1&gblog=54 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=15-02-2006&group=1&gblog=54 Wed, 15 Feb 2006 12:26:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=27-04-2006&group=1&gblog=52 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=27-04-2006&group=1&gblog=52 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝาก ฝาก ความรักลอยไป กับใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=27-04-2006&group=1&gblog=52 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=27-04-2006&group=1&gblog=52 Thu, 27 Apr 2006 7:00:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=27-10-2005&group=1&gblog=51 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=27-10-2005&group=1&gblog=51 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[ความทรงจำ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=27-10-2005&group=1&gblog=51 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=27-10-2005&group=1&gblog=51 Thu, 27 Oct 2005 11:37:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=13-02-2007&group=1&gblog=48 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=13-02-2007&group=1&gblog=48 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[เปิดเพลงให้มันไหลผ่านตัวฉัน เบาเบา…]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=13-02-2007&group=1&gblog=48 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=13-02-2007&group=1&gblog=48 Tue, 13 Feb 2007 10:29:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=30-10-2005&group=1&gblog=47 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=30-10-2005&group=1&gblog=47 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉัน... รัก... ฤดูกาล]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=30-10-2005&group=1&gblog=47 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=30-10-2005&group=1&gblog=47 Sun, 30 Oct 2005 8:28:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=25-11-2005&group=1&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=25-11-2005&group=1&gblog=43 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[อื่นๆ อีก มากมาย....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=25-11-2005&group=1&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=25-11-2005&group=1&gblog=43 Fri, 25 Nov 2005 14:07:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=29-01-2007&group=1&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=29-01-2007&group=1&gblog=42 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[ควาย สายลมหนาว ต้นหญ้าที่อ่อนไหว TAG 2 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=29-01-2007&group=1&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=29-01-2007&group=1&gblog=42 Mon, 29 Jan 2007 9:59:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=01-11-2005&group=1&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=01-11-2005&group=1&gblog=40 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[เพราะ ห่วงใย.....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=01-11-2005&group=1&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=01-11-2005&group=1&gblog=40 Tue, 01 Nov 2005 20:48:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=17-12-2005&group=1&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=17-12-2005&group=1&gblog=38 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาพวาด ใน วัยเยาว์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=17-12-2005&group=1&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=17-12-2005&group=1&gblog=38 Sat, 17 Dec 2005 13:19:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=10-11-2005&group=1&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=10-11-2005&group=1&gblog=37 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[ชั่วพริบตานั้นจะคงอยู่เป็นนิรันดร์....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=10-11-2005&group=1&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=10-11-2005&group=1&gblog=37 Thu, 10 Nov 2005 17:43:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=05-11-2005&group=1&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=05-11-2005&group=1&gblog=35 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[กาลปาวสาน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=05-11-2005&group=1&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=05-11-2005&group=1&gblog=35 Sat, 05 Nov 2005 10:23:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=19-05-2006&group=1&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=19-05-2006&group=1&gblog=33 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[เจอะคนที่แสนดี.......]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=19-05-2006&group=1&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=19-05-2006&group=1&gblog=33 Fri, 19 May 2006 12:07:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=24-12-2006&group=1&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=24-12-2006&group=1&gblog=31 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[...เอา " บุญ " มา ฝาก ....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=24-12-2006&group=1&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=24-12-2006&group=1&gblog=31 Sun, 24 Dec 2006 7:45:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=07-02-2006&group=1&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=07-02-2006&group=1&gblog=29 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[และในวันนี้ สิ่งที่สวยงาม เกิดขึ้นในจิตใจ ]]> ความรู้สึก ค่อยๆ รัก นี่ เป็นสิ่งที่ อยากบอกว่า เป็น ความมหัศจรรย์ อย่างหนึ่ง ของ อุบัติการ แห่งควา....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=07-02-2006&group=1&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=07-02-2006&group=1&gblog=29 Tue, 07 Feb 2006 11:48:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=12-10-2005&group=1&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=12-10-2005&group=1&gblog=27 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[ดั่งดวงตะวันที่ยังยั่งยืนคู่ฟ้า ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=12-10-2005&group=1&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=12-10-2005&group=1&gblog=27 Wed, 12 Oct 2005 9:04:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=29-05-2006&group=1&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=29-05-2006&group=1&gblog=26 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[When We Make A Home]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=29-05-2006&group=1&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=29-05-2006&group=1&gblog=26 Mon, 29 May 2006 7:12:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=15-10-2005&group=1&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=15-10-2005&group=1&gblog=21 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[H E R O]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=15-10-2005&group=1&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=15-10-2005&group=1&gblog=21 Sat, 15 Oct 2005 8:07:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=10-02-2006&group=1&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=10-02-2006&group=1&gblog=20 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[ Where the mind is without fear by Rabindranath Tagore]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=10-02-2006&group=1&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=10-02-2006&group=1&gblog=20 Fri, 10 Feb 2006 10:30:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=27-03-2006&group=1&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=27-03-2006&group=1&gblog=19 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[" ใ น ฝั น "]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=27-03-2006&group=1&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=27-03-2006&group=1&gblog=19 Mon, 27 Mar 2006 20:53:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=26-10-2006&group=1&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=26-10-2006&group=1&gblog=17 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[วิถีชีวิต วิถีธรรม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=26-10-2006&group=1&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=26-10-2006&group=1&gblog=17 Thu, 26 Oct 2006 8:17:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=15-01-2007&group=1&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=15-01-2007&group=1&gblog=16 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[T A G & I concentrate on you ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=15-01-2007&group=1&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=15-01-2007&group=1&gblog=16 Mon, 15 Jan 2007 3:43:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=31-01-2006&group=1&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=31-01-2006&group=1&gblog=15 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[เปิดเพลงให้มันไหลผ่านตัวฉัน เบาเบา…]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=31-01-2006&group=1&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=31-01-2006&group=1&gblog=15 Tue, 31 Jan 2006 6:15:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=01-09-2009&group=11&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=01-09-2009&group=11&gblog=4 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[มองเห็นภาพ วัยฝัน วันเก่าก่อน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=01-09-2009&group=11&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=01-09-2009&group=11&gblog=4 Tue, 01 Sep 2009 11:40:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=27-06-2009&group=11&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=27-06-2009&group=11&gblog=3 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[แรงบันดาลใจ จาก อินเดีย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=27-06-2009&group=11&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=27-06-2009&group=11&gblog=3 Sat, 27 Jun 2009 15:39:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=04-06-2007&group=11&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=04-06-2007&group=11&gblog=2 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[อิตถีหทัย - เพ็ญภัคตะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=04-06-2007&group=11&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=04-06-2007&group=11&gblog=2 Mon, 04 Jun 2007 10:19:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=06-02-2007&group=10&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=06-02-2007&group=10&gblog=2 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[เขต วัด ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=06-02-2007&group=10&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=06-02-2007&group=10&gblog=2 Tue, 06 Feb 2007 10:53:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=07-02-2007&group=10&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=07-02-2007&group=10&gblog=1 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[สุนทรีย......เครื่องจรรโลงใจ....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=07-02-2007&group=10&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=07-02-2007&group=10&gblog=1 Wed, 07 Feb 2007 11:27:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=02-07-2007&group=9&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=02-07-2007&group=9&gblog=6 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[ฤาใคร...... จะเดียวดายในยุทธภพ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=02-07-2007&group=9&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=02-07-2007&group=9&gblog=6 Mon, 02 Jul 2007 18:32:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=25-12-2005&group=9&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=25-12-2005&group=9&gblog=4 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[หลากหลายจากโกวเล้ง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=25-12-2005&group=9&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=25-12-2005&group=9&gblog=4 Sun, 25 Dec 2005 20:42:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=25-12-2005&group=9&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=25-12-2005&group=9&gblog=3 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกจากโกวเล้ง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=25-12-2005&group=9&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=25-12-2005&group=9&gblog=3 Sun, 25 Dec 2005 21:23:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=26-11-2005&group=8&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=26-11-2005&group=8&gblog=8 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[F E E L]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=26-11-2005&group=8&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=26-11-2005&group=8&gblog=8 Sat, 26 Nov 2005 0:38:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=28-12-2005&group=8&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=28-12-2005&group=8&gblog=6 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[Just a song before I go]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=28-12-2005&group=8&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=28-12-2005&group=8&gblog=6 Wed, 28 Dec 2005 13:17:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=10-04-2006&group=8&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=10-04-2006&group=8&gblog=2 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[Come away with me....ผีเสื้อ โบกปีกไหว...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=10-04-2006&group=8&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=10-04-2006&group=8&gblog=2 Mon, 10 Apr 2006 11:59:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=27-12-2006&group=7&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=27-12-2006&group=7&gblog=7 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[สวดมนต์ จาก หัวใจ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=27-12-2006&group=7&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=27-12-2006&group=7&gblog=7 Wed, 27 Dec 2006 10:29:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=16-02-2007&group=7&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=16-02-2007&group=7&gblog=4 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[ปิติ - สุขใจ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=16-02-2007&group=7&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=16-02-2007&group=7&gblog=4 Fri, 16 Feb 2007 9:41:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=27-10-2005&group=7&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=27-10-2005&group=7&gblog=3 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[กราบ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=27-10-2005&group=7&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=27-10-2005&group=7&gblog=3 Thu, 27 Oct 2005 8:01:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=30-10-2005&group=7&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=30-10-2005&group=7&gblog=2 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[สาม สิ่ง สำคัญ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=30-10-2005&group=7&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=30-10-2005&group=7&gblog=2 Sun, 30 Oct 2005 7:58:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=23-03-2007&group=6&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=23-03-2007&group=6&gblog=9 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[Gentle On My Mind]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=23-03-2007&group=6&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=23-03-2007&group=6&gblog=9 Fri, 23 Mar 2007 9:07:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=14-03-2007&group=6&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=14-03-2007&group=6&gblog=8 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[Man In Dream by BSO]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=14-03-2007&group=6&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=14-03-2007&group=6&gblog=8 Wed, 14 Mar 2007 9:01:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=23-12-2005&group=6&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=23-12-2005&group=6&gblog=7 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลง ประทับใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=23-12-2005&group=6&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=23-12-2005&group=6&gblog=7 Fri, 23 Dec 2005 8:01:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=24-02-2007&group=6&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=24-02-2007&group=6&gblog=6 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[จันทร์กระจ่างฟ้า ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=24-02-2007&group=6&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=24-02-2007&group=6&gblog=6 Sat, 24 Feb 2007 21:04:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=20-02-2007&group=6&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=20-02-2007&group=6&gblog=5 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[Come As You Are ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=20-02-2007&group=6&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=20-02-2007&group=6&gblog=5 Tue, 20 Feb 2007 8:19:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=17-01-2007&group=6&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=17-01-2007&group=6&gblog=4 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[แว่วสายลม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=17-01-2007&group=6&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=17-01-2007&group=6&gblog=4 Wed, 17 Jan 2007 20:59:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=13-02-2007&group=6&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=13-02-2007&group=6&gblog=3 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[ดอกหญ้า.... ดอกรัก ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=13-02-2007&group=6&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=13-02-2007&group=6&gblog=3 Tue, 13 Feb 2007 21:09:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=12-01-2006&group=5&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=12-01-2006&group=5&gblog=9 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[ต้น ตอ ปัญหา ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=12-01-2006&group=5&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=12-01-2006&group=5&gblog=9 Thu, 12 Jan 2006 12:09:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=02-11-2005&group=5&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=02-11-2005&group=5&gblog=7 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[ซึ้งใจไม่ต้องเอื้อนเอ่ย .....เพื่อนเอ๋ยเข้าใจ ซึ้งใจแม้ในดวงตา .....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=02-11-2005&group=5&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=02-11-2005&group=5&gblog=7 Wed, 02 Nov 2005 12:09:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=05-10-2005&group=5&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=05-10-2005&group=5&gblog=5 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[สายลมที่หวังดี.....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=05-10-2005&group=5&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=05-10-2005&group=5&gblog=5 Wed, 05 Oct 2005 9:12:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=22-10-2005&group=5&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=22-10-2005&group=5&gblog=4 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[หัวใจเราฉ่ำชื่นเช่นดังคืนวัน.]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=22-10-2005&group=5&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=22-10-2005&group=5&gblog=4 Sat, 22 Oct 2005 10:17:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=03-10-2005&group=5&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=03-10-2005&group=5&gblog=3 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[แสงดาวแห่งศรัทธา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=03-10-2005&group=5&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=03-10-2005&group=5&gblog=3 Mon, 03 Oct 2005 9:14:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=03-10-2005&group=5&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=03-10-2005&group=5&gblog=2 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[บทเพลงกับหมู่ดาว จินตนาการที่หัวใจมิอาจห้ามปราม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=03-10-2005&group=5&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=03-10-2005&group=5&gblog=2 Mon, 03 Oct 2005 9:15:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=20-11-2005&group=2&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=20-11-2005&group=2&gblog=4 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[หมู่ ...เมฆ....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=20-11-2005&group=2&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=20-11-2005&group=2&gblog=4 Sun, 20 Nov 2005 9:35:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=01-10-2005&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=01-10-2005&group=2&gblog=2 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉันรักดาวเหนือ ...2]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=01-10-2005&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=01-10-2005&group=2&gblog=2 Sat, 01 Oct 2005 10:16:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=30-09-2005&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=30-09-2005&group=2&gblog=1 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉันรัก " ดาวเหนือ "]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=30-09-2005&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=30-09-2005&group=2&gblog=1 Fri, 30 Sep 2005 10:16:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=24-12-2005&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=24-12-2005&group=1&gblog=8 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[" น่า รัก " ถึง เพื่อนๆ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=24-12-2005&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=24-12-2005&group=1&gblog=8 Sat, 24 Dec 2005 15:28:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=28-02-2006&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=28-02-2006&group=1&gblog=7 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[ความซ้ำซาก จับ หัวใจ ....เพลง อารมณ์ ก่อน นอน และ ปู ไต่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=28-02-2006&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=28-02-2006&group=1&gblog=7 Tue, 28 Feb 2006 13:46:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=14-06-2006&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=14-06-2006&group=1&gblog=6 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[เ ปิ ด ใ จ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=14-06-2006&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=14-06-2006&group=1&gblog=6 Wed, 14 Jun 2006 7:52:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=02-10-2005&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=02-10-2005&group=1&gblog=5 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้จักท้องฟ้า และ ดวงดาว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=02-10-2005&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=02-10-2005&group=1&gblog=5 Sun, 02 Oct 2005 10:15:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=29-03-2006&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=29-03-2006&group=1&gblog=4 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[อันประชาสามัคคีมีจัดตั้ง เป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาล แสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันธพาล ...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=29-03-2006&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=29-03-2006&group=1&gblog=4 Wed, 29 Mar 2006 15:42:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=14-10-2005&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=14-10-2005&group=1&gblog=2 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[ดอกไม้ ...... ดอกไม้จะบาน ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=14-10-2005&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=14-10-2005&group=1&gblog=2 Fri, 14 Oct 2005 8:05:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=22-11-2005&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=22-11-2005&group=1&gblog=1 https://twinkling-stars.bloggang.com/rss <![CDATA[หลับคาเพลง.........]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=22-11-2005&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=twinkling-stars&month=22-11-2005&group=1&gblog=1 Tue, 22 Nov 2005 11:59:25 +0700